الواح بابل

دانشنامه: 
الواح بابل

نویسنده : ادوارد شی یرا
ترجمه علی اصغر حکمت
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1341

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"138","attributes":{"alt":"الواح بابل","class":"media-image","height":"600","style":"width: 412px; height: 600px;","typeof":"foaf:Image","width":"412"}}]]