دلایل اهمیت زبان آرامی از زبان استاد عبدالله انوار

دانشنامه: 
استاد عبدالله انوار

استاد عبدالله انوار نسخه شناس برجسته و پیشکسوت متولد 1303

(منبع تصویر : مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی)

استاد عبدالله انوار نسخه شناس برجسته و پیشکسوت متولد 1303 با حدود بیست و دو سال سابقه مدیریت در بخش نسخ خطی کتابخانه ملی در فاصله سال های 1338-1359، تدوین کننده ده جلد فهرست نسخ خطی فارسی و عربی و همچنین آثار ذیل:

 

 • شرح و ترجمه ۲۲جلد کتاب شفای بوعلی‌سینا
 • شرح و ترجمه «شرح اشارات» خواجه نصیر
 • تعلیقه مفصل بر دانشنامه علایی ابن سینا
 • ترجمه مقاصدالفلاسفه غزالی
 • ترجمه شرح تلویحات شیخ اشراق
 • ترجمه و شرح منطق‌المخلص امام فخر رازی
 • شرح و تعلیقه دره‌التاج علامه قطب‌الدین شیرازی
 • شرح و تعلیقه بر مصنفات بابا افضل کاشی نوش‌آبادی
 • شرح موسیقی‌الکبیر فارابی
 • شرح فرائدالاصول شیخ مرتضی انصاری
 • شرح متافیزیک ارسطو
 • ترجمه جستارهای فلسفی ویتگنشتاین
 • ترجمه تطور حیات، برگسون
 • ترجمهٔ حکومت الهی اثر سنت توماس آگوستین
 • ترجمه سمبولیسم در دین
 • متن و تعلیقات اساس الاقتباس خواجه نصیر الدین طوسی
 • تصحیح تاریخ جهانگشای نادری

همچنین تهیه تمام واژه های حرف «خ» و یک مجلد از حرف کاف لغتنامه دهخدا. این پیشکسوت نسخ خطی در گفتگویی هر چند کوتاه و مختصر به برخی دلایل اهمیت زبان های آرامی و سریانی می پردازد:

 1. اکثر آثار مهم قبل از اسلام در ایران به زبان آرامی نوشته شده است. در دوران ابتدایی اسلام هم آرامی زبان ها متون یونانی را ترجمه کردند و در اختیار اندیشمندان دوران اسلامی گذاشتند.
 2. آرامی در آن دوران زبان علمی روز بود و کارکرد زبان انگلیسی فعلی را داشت.
 3. گسترش زبان عربی مانعی بزرگ برای تداوم زبان آرامی شد و اجازه آشنایی دیگران را با این زبان بسیار کارآمد نداد.
 4. به وسیله آرامی لغات بسیاری وارد ادبیات علمی شدند.
 5. ما به وسیله آشنایی با زبان آرامی می توانیم اسامی دانشمندان گوناگونی را بیابیم که جزءمفاخر تاریخی ما هستند. و با شناسایی این شخصیت ها آثار ناشناخته و کمتر شناخته شده آنها را در اختیار علاقمندان قرار دهیم.

تدوین: سعید حیاتی