اسطوره ماندنی هنر ایران

شاخه فرهنگی اتحادیه جهانی آشوری ها قصد برپایی آیین بزرگداشت هانیبال الخاص هنرمند پرآوازه جهانی را دارد.

به این سبب با انتخاب هیات سیاست گذاری از نهادهای مسوول، چون : معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه هنرهای معاصر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و سازمان ایکوم در ایران، خانه هنرمندان، موسسه توسعه مطالعات آشوری و انجمن هنرمندان نقاش ایران، در جلسات متعدد با حضور نمایندگان نهاد های یاد شده، تدارک این آیین دیده شد.

ضمن اطلاع به برپایی آیین رونمایی سایت، جایزه و بنیاد هانیبال الخاص در شهریور ماه، از تمامی هموطنان آشوری و به ویژه شیفتگان هانیبال الخاص در خواست می شود، هرگونه سند، نشانه، دستخط، نوشته ها و اثر و ... از این هنرمند را دارا هستند، در اختیار هیات سیاست گذاری بزرگداشت هانیبال الخاص در دفتر موقت آن، در دفتر نمایندگی آشوری های ایران در مجلس شورای اسلامی قراردهند.

 

آیین سالگشت درگذشت هانیبال الخاص در ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ در محل موزه هنرهای معاصر با رونمایی از سایت هانیبال الخاص، نمایش فیلم و سخنرانی برگزار خواهد شد.

 

هیات برگزاری :

  • معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • موزه هنرهای معاصر
  • پژوهشگاه میراث فرهنگی و سازمان ایکوم در ایران
  • خانه هنرمندان
  • موسسه توسعه مطالعات آشوری
  • انجمن هنرمندان نقاش ایران