جلسه ۲۲ هیات مدیره

جلسه ۲۲ هیات مدیره موسسه مطالعات آشور
مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۳ حاضرین جلسه آقایان : نژادیان، قهاری، طلایی، بلاغی، صمدی خانم ها : منصوری، زرشکیان، نبی زاده

گزارشات

1 : گزارش عملکرد کارهای اجرایی جشنواره

طبق توضیحات آقای نژادیان در هفته گذشته جلسه ای برگزار شد که بر اساس رای هییت مدیره یک بروشور طراحی شد به سه زبان فارسی انگلیسی و آشوری که توضیحاتی راجع به روز آشور در بر دارد و همچنین تبریک جناب آقای بت کلیا.

  • جشنواره در 4 روز برگزار خواهد شد که فقط یک روز جنبه عمومی دارد.
  • سخنرانان در جلسه قبل مشخص شده اندفقط آقای بارین به این جمع اضافه خواهد شد.
  • چون جشنواره در ماه رمضان برگزار می شود روند پذیرایی متعاقبا اعلام خواهد شد.
  • بنابر توضیحات خانم منصوری گالری در روز 11 تیر رونمایی نمیشود.و در عناوین سخنرانیها باید معماری آشوری نیز گنجانده شود.
  • پوستر و فیلم هم در جشنواره آشور خواهیم داشت.

2 : گزارش آقای بلاغی در مورد سایت موسسه

به پیشنهاد ایشان در کنار شکل فعلی سایت بخش اخبار نیز به سایت اضافه خواهد شد که شامل اخبار جلسات و فرهنگ و هنر می باشد.
همچنین فضایی نیز برای بحث کاربران ایجاد خواهد شد که هدف از ایجاد این بخش جلب پژوهشگران و محققان است.

به پیشنهاد آقای نژادیان بخشی اضافه خواهد شد که مطالب ارایه شده در این بخش شامل دو بخش خواهد بود.دوران باستان ومعاصر .که در بخش معاصر اطلاعات صرفا معطوف به تاریخ ایران خواهد بود.

بخشی هم به نام دانستنیها اضافه خواهد شد که راجع به میراث مشترک آشوری و دیگر اقوام ایرانی است.که اطلاعات شامل متن و عکس خواهد بود.

ضمنا گاه شمار آشوری نیز ایجاد خواهد شد که شامل معرفی بناهای تاریخی آشوری و سکونت گاههای آشوری می شود.

پس از ارایه توضیحات  آقای طاهری پیشنهاد دادند که در سایت بخشی به عنوان دانشنامه ایجاد شود به معرفی مشاهیر و بزرگان آشوری بپردازد.

آقای نژادیان در تکمیل توضیحات آقای طاهری توضیحاتی راجع به دانش نامه آشوری ارایه دادند مبنی بر اینکه هدف کلی موسسه آشور معرفی آشوریان به غیر آشوریهاست.

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"181","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"183","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"184","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"186","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"187","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"188","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"189","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]

 

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"190","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"400","typeof":"foaf:Image","width":"600"}}]]