اعضای هیات مدیره موسسه توسعه مطالعات سازه های آشوری

رونالد توماس زاده رونالد توماس زاده رئیس هیات مدیره
اطلاعات بیشتر
سید علیرضا قهاری سید علیرضا قهاری نایب رئیس هیات مدیره

متولد 1329 شیراز
سوابق تحصیلی:
اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران - 1354
اخذ مدرك كارشناسی ارشد شهرسازی (طراحی شهری) از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1358
اخذ مدرك دوره مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی، تهران 1372

اطلاعات بیشتر
کارلین عیشو نژادیان کارلین عیشو نژادیان مدیرعامل

سوابق تحصیلی:
اخذ مدرک کارشناسی مهندسی معماری و شهرسازی از دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران.
دارای مدرک ممیز داخلی از موسسه Global انگلستان.

اطلاعات بیشتر
داوید اوشانا داوید اوشانا عضو هیات مدیره

متولد 1308 كرمانشاه

اطلاعات بیشتر
ژورژ دارش ژورژ دارش عضو هیات مدیره
اطلاعات بیشتر
آلبرت کوچویی آلبرت کوچویی عضو هیات مدیره
اطلاعات بیشتر
بهروز مرباغی بهروز مرباغی عضو هیات مدیره

متولد 1332 اسکو
دانش‌آموخته معماری دانشگاه شهید بهشتی، در مقطع کارشناسی ارشد
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
عضو انجمن مفاخرمعماری ایران
مدیر عاملِ «شرکت مهندسی اردیبشهتِ مهرازان»

اطلاعات بیشتر
نینوس مقدی نیا نینوس مقدس نیا عضو هیات مدیره

نینوس مقدس نیا در ۲۱ تیر ۱۳۴۱ در شهر اهواز و در خانواده ای آشوری و مسیحی به دنیا آمد.

اطلاعات بیشتر
انوشه منصوری انوشه منصوری عضو هیات مدیره

فوق لیسانس معماری - 1359 دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

اطلاعات بیشتر