اعضای همکار موسسه توسعه مطالعات سازه های آشوری

پرویز طلایی پرویز طلایی

متولد 1323 همدان
اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران 1351 با درجه عالی
طی دوره 3 ساله تئوری و عملی مرمت آثار تاریخی در انستیتو مرمت تهران 1350-

اطلاعات بیشتر
فیروزه زرشکیان فیروزه زرشکیان

لیسانس نقاشی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشی رشد و توسعه اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

اطلاعات بیشتر
علی علی طاهری
اطلاعات بیشتر