داوید اوشانا

داوید اوشانا

متولد 1308 كرمانشاه

سوابق تحصیلی:

 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1342
 • لوح تقدیر در شصتمین سال تاسیس دانشكده هنرهای زیبا 1379

مشاغل و مسئولیت ها

 • همكاری با اداره ساختمان راه آهن 1337
 • همكاری با اداره ساختمان وزارت بهداری 1339
 • همكاری با دفتر مهندس فرمانفرماییان
 • همكاری با دفتر مهندس سیحون
 • همكاری با شركت جنرال مكانیك 1345
 • كارشناس ارشد شركت نفت ایران 1371-1342
 • همكاری با مهندسین مشاور ارسن

فعالیت های حرفه ای:

 • مدیریت پروژه های شهرسازی پالایشگاه بندرعباس
 • مدیریت پروژه های شهرسازی پالایشگاه اراك
 • طراحی كلیسای آشوری پروتستان، تهران
 • طرح زیارتگاه مسیحیان جهان اورشلیم
 • پرورشگاه كودكان كرمانشاه
 • مجموعه تجاری اداری و هتل كیش
 • كلیسای شرق آشور، تهران
 • مجموعه مسكونی، اداری، اردبیل
 • طراحی و اجرای واحدهای مسكونی و اداری، تهران

سایر فعالیت ها :

 • سرپرست برنامه های موسیقی رادیو خانه فرهنگ فرانسه 1330
 • فعالیت در اركستر جاز رادیو تهران 1332
 • اجرای كنسرتهای متعدد آشوری به رهبری نبو عیسی بی
 • دارای سبك شخصی در نقاشی
 • طراحی و ساخت اتوموبیل دست ساز نیشرا یك و د
سمت: 
عضو هیات مدیره
عضو: 
هیات مدیره