سید علیرضا قهاری

سید علیرضا قهاری

متولد 1329 شیراز

سوابق تحصیلی:

 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1354
 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد شهرسازی (طراحی شهری) از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1358
 • اخذ مدرك دوره مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی، تهران 1372

عناوین و سمت ها:

 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو جامعه مهندسان معمار ایران
 • عضو موسس و هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو هیئت مدیره شركت مدیریت ساختمان
 • دبیر و عضو هیئت رئیسه انجمن صنفی انبوه سازان مسكن استان تهران
 • عضو هیئت مدیره مهندسان مشاور شهر و منطقه
 • عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان
 • عضو موسس و هیئت مدیره موسسه مطالعاتی جهانباغ ایرانیان، موسسه توسعه مطالعات بین المللی فاطر، موسسه مطالعات منظر پایدار، موسسه تهران، مطالعات کلانشهر، موسسه میراث مشترک مطالعات پایه سرزمین، موسسه مطالعاتی فرزان زهرا حقیقی، موسسه توسعه مطالعات سازه های آشوری، موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی معاصر
 • عضو شورای فناوری های نوین ساختمانی دانشگاه تهران
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی

مشاغل و مسئولیت های گذشته

 • كارشناس مهندسی و تاسیسات نیروی دریایی 1354-1353
 • همكاری با مهندسان مشاور طرح و پژوهش، توسعه و عمران، دفتر فنی همكاری مهندسین مشاور 1358-1353
 • عضو موسس کانون آرشیتکتهای جوان 1357
 • مدرس مدرسه عالی ساختمان و بنیانگذار درس گرافیک معماری شهری 1359-1358
 • كارشناس دفتر امور مشاوران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه 1363-1360
 • عضو هیئت مدیره - مدیر عامل در شركتهای ساختمانی و مهندسان مشاور 1380-1363
 • مدیركل اداره ساختمان و تاسیسات هواپیمایی هما 1377-1375
 • عضو موسس و هیئت مدیره كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران 1381-1375
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم 1387-1381
 • مدیرعامل مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران 1389-1387
 • مشاور عالی شرکت بین المللی توسعه مدیریت ایرانیان 1391-1389

فعالیت ها:

 • طراح و سرپرست طرح های جامع و تفصیلی: اردبیل، آستارا، ارومیه، خوی- مهاباد، كرج1355-1354 سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، بجنورد1358-1356 قم 1366
 • تهیه طرح جامع آموزش معماری (دوره كاردانی و كارشناسی) برای مدرسه عالی ساختمان 1358
 • همكار در تهیه طرح آموزش تولیدی معماری برای دانشكده هنرهای زیبا 1358
 • طراح بناهای مسکونی و صنعتی 1391-1352

آثار تالیفی و سایر فعالیت ها:

 • بیش از شصت مقاله در زمینه ایران شناسی، معماری، شهرسازی و مدیریت
 • مدیریت انتشار کتاب های اسرار شیدایی، خرد جاوید، کتاب معماران ایران جلد اول، اندیشه معماران معاصر ایران، از تبار تلاش 1390-1385
 • دبیر همایش معماری صنعتی ایران 1380
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی فناوری های بومی ایران 1387
 • سخنرانی در کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت 1387
 • سخنرانی در همایش تحول در پیشبرد صنعتی سازی بخش مسکن 1387
 • دبیر علمی کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عرصه ساختمان 1388
 • دبیر علمی همایش اصلاح الگوی مصرف انرژی 1388
 • عضو شورای سیاستگذاری نخستین همایش ملی ساختمان 1388
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی مدیریت حرفه ای مسکن و ساختمان 1388
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش سمینار ارزیابی آموزه های بازسازی بم 1388
 • سخنرانی در سمینارهای قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران 1390-1388
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی معماری فضاهای کتابخانه ای 1388
 • عضو شورای سیاستگذاری همایش بین المللی صنعتی سازی مسکن 1389
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش فناوری های نوین و صنعتی سازی ساختمان 1389
 • دبیر علمی همایش تخصصی تجهیزات و فناوری های نوین 1389
 • داور مسابقات معماری 1391-1385
سمت: 
نایب رئیس هیات مدیره
عضو: 
هیات مدیره