آداب و رسوم و فرهنگ

آشوریان‌ و مسیحیت‌

شكّی‌ نیست‌ كه‌ آشوریان‌ در نخستین‌ قرن‌ مسیحیت‌، تابعیت‌ این‌ دین‌ را پذیرا شدند. حتی‌ روایت‌ مستحكم‌ و مستدلی‌ وجود دارد كه‌ وقتی‌ عیسی‌ مسیح‌ در فلسطین‌ به‌ تعلیم‌ و بشارت‌ مسیحیت‌ می‌پرداخت‌، مورد ایذاء و آزار یهودیان‌ فلسطین‌ قرار می‌گرفت‌ و مردم‌ متعصب‌ آن‌ زمان‌، از طرد و تمسخر و استهزاء و حتی‌ از توطئه‌چینی‌ برای‌ قتل‌ او كوتاهی‌ نمی‌كردند.

مقایسه ای میان كلیساهای ارمنیان و آشوریان در استــان آذربایجان غربی

ویژگی های معماری هر قوم و ملتی برخاسته از عقاید مذهبی، فرهنگ و باورهای آنان است و بدون شناخت ویژگی های قومی ـ مذهبی یك سرزمین شناخت و تحلیل معماری آن سرزمین امکان پذیر نیست. بنابراین برای بررسی و مقایسۀ كلیساهای ارمنیان و آشوری ها در شمال غربی ترین استان كشور لازم است در ابتدا مروری كلی بر پیشینۀ تاریخی و مذهبی ارمنیان و آشوری ها و سابقۀ استقرارشان در سرزمین ایران داشته باشیم.

آشور يا آسور ایران سربلند و سرفراز

آشور يا آسور، نام‌ سرزمين‌ قديمی است‌ كه‌ در بخش‌ وسطای رود دجله‌ و كوهستان‌های مجاور قرار داشته‌ است‌ و گرفته‌ شده‌ از آشور (رب‌النوع‌) است و پايتخت‌ آن‌ نخست‌ شهر آشور و سپس‌ كالح‌ و بعداً نينوا بوده‌ است.‌ آشوریها اصولاً از نژاد سامی هستند و زبان‌ آنان‌ با ساير زبان‌های سامی، مانندِ عربی و غيره‌ هم‌ريشه‌ است‌.