تاریخ و اساطیر

قدمت‌ سكونت‌ آشوریان‌ در ایران‌

از میان‌ اقوام‌ ساكن‌ ایران‌، شاید یكی‌ از قدیمی‌ترین‌ و اصیل‌ترین‌ آنها، «آشوریان‌ ایران‌» هستند. آشوریان‌ قبل‌ از تشكیل‌ دولت‌ ماد، اولین‌ حكومت‌ منسجم‌ مركزی‌ ایران‌، بصورت‌ مردمی‌ بومی‌ در سرزمین‌ آذربایجان‌ و كردستان‌ و ایلام‌ كنونی‌، متوطن‌ شده‌ بودند.

مهاجرت آشوریان به ایران

همچنین‌ از کتیبه‌ای‌ که‌ از زمان‌ سطنت‌ سارگن‌ دوم‌ بهدست‌ آمده‌ است‌، این‌ مطلب‌ درک‌ می‌شود که‌ بین‌ سال‌های‌ 721-705 ق‌م‌. گروه‌هایی‌ از آشوری‌ها در فلات‌ ایران‌ و سرزمین‌ ماد اسکان‌ داده‌ شده‌اند.

بررسی تطبیقی روایات بین‌النهرینی آفرینش

بررسی تطبیقی روایات بین‌النهرینی آفرینش

روایات آفرینش، بخشی ارزشمند، جذاب و تاثیرگذار از اساطیر مذهبی و ملی هر قوم را تشکیل می‌دهند. این روایات، علی‌رغم شباهت‌های بسیار، در میان اقوام مختلف به طرق مختلفی ثبت و روایت شده‌اند...

ادوار ماقبل تاریخ ایران

قدمت تمدن و فرهنگ در خطّهء فلات ایران به چند هزار سال قبل از ورود آریائى‌ها باز مى‌گردد. اقوام آریایی، احتمالاً از اوایل هزارهء اول ق.م در فلات ایران ساکن شده و نام خود را بر آن نهادند. واژه ایران مشتق از صورت قدیمى آریانا، یعنى سرزمین آریایى‌هاست. بنابراین تاریخ هنر ایران، آثار متنوعى را از دوران‌هاى ماقبل تاریخ تا سده‌هاى اخیر در محدودهء این سرزمین وسیع در بر مى‌گیرد. هنر ایرانى داراى ویژگى‌هاى ماندگارى است که آن‌را از سایر هنرهاى جهان متمایز و مشخص مى‌سازد.

خدایان و آفرینش جهان در ایران باستان

بیشتر اطلاعات درباره خدایان ایران باستان و آفرینش جهان توسط آنها را می توانیم در متن های دینی زرتشتی که شامل«اوستا»، و منابع متاخر« بندهشن»و «دینکرد» است، بیابیم. بندهشن در معنی «بن آفرینش» شامل ترجمه پهلوی (فارسی میانه) بخش هایی از اوستا که دیگر موجود نیست و تفسیر آنها(زند) است. دینکرد خلاصه ای از اوستا به زبان پهلوی است...

صفحه‌ها